Jeste li koristili neki od naših proizvoda?


 
 

Enzimatska imunološka analiza za kvantitativno određivanje razgradnje histamina diaminooksidazom (DAO) u serumu i plazmi. Metoda koja omogućuje određivanje intolerancije na histamin. U Europi je dostupna od kolovoza 2005. godine.

DIJAGNOZA

Test aktivnosti enzima DAO u serumu ili plazmi.

Klinički je dokazano da se DAO aktivnost može dijagnosticirati iz samo 50 µl seruma ili plazme. DAO aktivnost pokazuje pacijentov kapacitet za razgradnju histamina. D-HIT pokazuje koliko histamina organizam može razgraditi u određenom vremenskom periodu te tako liječniku olakšava dijagnozu.

ANALIZA

Učestalost pojavljivanja simptoma pokazuje obrnutu povezanost s DAO aktivnošću. Mogućnost pojave intolerancije na histamin povećava se sa smanjenjem aktivnosti DAO.